Gıda Ve Hizmet Sektöründe Bayilik Veren Firmalar

   Gıda ve hizmet sektöründe bayilik veren firmalar nelerdir?

Türkiye’de farklı kurum ve kuruluşlarca yapılmış çok sayıda esnaf ve sanatkâr tanımı mevcuttur. Bu tanımlar birtakım farklılıklar göstermekle beraber, genel olarak Türkiye’de esnaf kavramı, hizmet ve ticaret sektöründe çalışan ancak gelirleri itibarıyla “tacir” sayılamayacak ölçüde küçük kazançlar elde eden, küçük sermayelerle kurulmuş işletmeleri ifade etmektedir. Sanatkâr kavramı ise, imalat sektöründe faaliyet gösteren, bir sanatı icra eden, ancak imalat kapasite oranları, sermayeleri ve elde ettikleri gelirler bakımından “sanayici” sayılamayacak ölçüde küçük olan işletmeleri ifade etmektedir. Türkiye’de esnaflık kavramı Anayasa’da yerini almıştır. Anayasa’nın 173. maddesinde, “Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır” hükmü yer almaktadır. Anayasa’da genel olarak çizilen bu çerçeve ile Türkiye’de esnaf ve sanatkârın ekonomik, sosyal, idari ve politik bakımdan korunması, kollanması ve desteklenmesi öngörülmüştür. Böylece Türkiye’de esnaf ve sanatkâr, Anayasa ile tanımlanan, varlığı ve gerçekliliği kabul görmüş bir toplumsal kesim olarak benimsenmiştir (Şen, 20092).Türkiye’de esnaf ve sanatkârların farklı yasalarda tanımlarının yapılmış olması ve bazı açılardan bu tanımların farklılıklar barındırması sorun olarak göze çarpmaktadır. Yine de yasalara bakıldığında esnaf ve sanatkârlar ile ilgili en kapsayıcı tanım, temel bir kanun olan“507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu” ile 1964 yılında yapılmıştır. Diğer yandan küreselleşme ile dünyada gıda konusu önemini artırarak beslenme ve sağlık sorunlarının üretim ve ticarette yeni akımlar oluşturması gündeme gelmiştir. Son dönemde giderek daha yoğun şekilde karşımıza çıkan “İyi Tarım Uygulamaları” (GoodAgriculturalPractice – GAP) ile küreselleşen gıda ticaretinde üretim ve tüketim ekseninde yer alan taraflar (hükümetler, gıda işleme firmaları, çiftçiler, perakendeciler vb.); gıda güvenliği, gıda güvencesi, kalite ve çevre ile ilgili kaygıların giderilmesi, kısaca tarımsal üretime ilişkin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede geliştirilen “İyi Tarım Uygulamaları”, söz konusu tarafların bir araya gelmesiyle, çiftçi ve hükümetlerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve gıda işleme zincirinde uygulanması gereken işlemler üzerine odaklanmıştır. “Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Gıda Sektörü Analizi” projesi kapsamında incelenmek üzere belirlenen kapsam içi 6 meslek, aşağıdaki şekilde 5 ana alt meslek grubuna ayrılmıştır ve analizler bu kategoriler üzerinden yapılmıştır:

1. Un ve Unlu Mamuller,

– Fırıncılık

– Un, Kepek, Yem ve Zahire Satıcılığı

2. Bakkallık, Bayilik ve Büfecilik

– Aktarlık ve Baharatçılık

4. Lokantacılık

– Lokantacılık (Kebap, Köfte, Döner ve her türlü yemek)

– Hamburger, Pizza, Tost, Kumpir vb. İşletmeciliği

5. Pazarcılık

-Manavlık

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*