Otomotiv Sektörünün Ekonomideki Yeri

Otomotiv sektörü teknolojik gelişmeyi hızlandıran yenilikleri ortaya çıkarması,oluşturduğu istihdam olanakları ve gelişimine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliğinden dolayı 20. yüzyıldan bu yana küresel ekonomide yaşanan dönüşüme en yüksek katkıyı sağlayan sektörlerin başında gelmektedir.1 Gelişmiş ülke ekonomilerinde otomotiv sektörünün oldukça önemli bir yer tutması tesadüf değildir.Bazı ülkelerde hem ekonominin motor gücü hem de diğer sektörlerin itici gücüniteliğinde dir.Otomotiv sektörü toplam AR-GE harcamaları içinde oldukça önemli biryere sahiptir. Avrupa’daki toplam 180 milyar dolarlık AR-GE harcamalarının 53milyarlık kısmını tek başına gerçekleştiren sektör bu alanda Avrupa’da lider konumdadır.Türkiye’de ise toplam AR-GE harcamasının yüzde 15’inin bu alandayapıldığı görülmektedir.Otomotiv sektöründe gerçekleşen AR-GE yatırımlarının teknolojik ilerlemeyekatkısı gözardı edilemez. Otomotiv sektörü AR-GE’ye yönelik yüksek yatırımlarınmeyvesini patent olarak toplamaktadır. Her yıl yaklaşık 8 bin patent başvurusu gerçekleştirilen otomotiv sektöründe bunun yüzde 55’inden fazlasını Almanya ve Japonya yapmaktadır. AR-GE harcamalarına fazla kaynak ayıran ülkelerin daha fazlapatent başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan arabaların yüzde30’undan fazlasının üretildiği Çin’de patent başvuru oranının yüzde 1,6 olduğu görülmektedir. Bu durumun en önemli nedenlerinden birisinin Çin’deki fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili sıkıntılardan kaynaklandığı ifade edilmektedir.Dünya genelinde en fazla AR-GE harcaması yapan ilk yirmi şirketler listesinde beş adet otomotiv şirketi bulunmaktadır. Otomotiv, ileri bilişimteknolojileri ve ilaç olmak üzere üç sektörün ön plana çıktığı tabloda AR-GE yatırımı fazla olan otomotiv üreticilerinin uluslararası pazarda önemli bir konumdabulunduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde otomotiv sektörünün toplam ekonomik faaliyetteki –hemdirekt hem de dolaylı– etkileri bir arada ele alındığında ortalama olarak sektördeki 1 dolarlık artışın toplam ekonomiye 3 dolarlık katma değer sağladığı hesaplanmaktadır. Otomotiv sektörünün katma değerinin bu kadar büyük bir oran yakalamasının nedenleri; demir-çelik ve plastik gibi alanların tedarikçi olması veotomotivin de ulaştırma ve tarım gibi sektörlere araç temin etmesidir. Bu yönüyle ekonomik etkisi oldukça büyüktür. Otomotiv sektöründe kendi bünyesi dışında ham madde ve yan sanayi ilenihai ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlayan pazarlama, bayi ve satış sonrası servis hizmetlerinin önemli olduğu görülmektedir. Aynı zamanda enerjinindünyanın önde gelen endüstrilerinden biri olmasının temel nedenlerinin başında yine otomotiv sektörü gelmektedir. Ayrıca distribütörler, perakende satış,bakım ve onarım servisleriyle birlikte sigortacılık faaliyetleri başta olmak üzereçok sayıda hizmet sektörünün de gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Ekonominin yanı sıra sosyal katkısı da unutulmamalıdır. Örneğin bir otomobil sahibi olmanın hareket serbestisi, zaman tasarrufu, kültür ve eğlence gibi getirileribulunmaktadır. Sonuç olarak burada belirtilenlerin hepsi bir araya geldiğindetoplumsal refah ortaya çıkmakta ve kalkınmada ek güç oluşmaktadır.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*